Index of /kvirc/po/modules/serverdb/


../
serverdb.pot                    29-Aug-2009 15:31  3574
serverdb_bg.po                   29-Aug-2009 15:31  3615
serverdb_ca.po                   29-Aug-2009 15:31  3615
serverdb_cs.po                   29-Aug-2009 15:31  3615
serverdb_de.po                   29-Aug-2009 15:31  4349
serverdb_es.po                   29-Aug-2009 15:31  3615
serverdb_fi.po                   29-Aug-2009 15:31  3615
serverdb_fr.po                   29-Aug-2009 15:31  3615
serverdb_hr.po                   29-Aug-2009 15:31  3615
serverdb_hu.po                   29-Aug-2009 15:31  3615
serverdb_it.po                   29-Aug-2009 15:31  4301
serverdb_nl.po                   29-Aug-2009 15:31  3615
serverdb_pl.po                   29-Aug-2009 15:31  3615
serverdb_pt.po                   29-Aug-2009 15:31  4372
serverdb_pt_BR.po                 29-Aug-2009 15:31  3615
serverdb_ru.po                   29-Aug-2009 15:31  3615
serverdb_sr.po                   29-Aug-2009 15:31  3615
serverdb_uk.po                   29-Aug-2009 15:31  3615